Kernactiviteiten:

“Ilona Kampes Projecten en Advies” houdt zich bezig met advisering, uitvoering van projecten en interim management.

Vakgebied:

Het werkterrein is voornamelijk op het gebied van Human Resources Management/Personeel en Organisatie, maar kan ook betrekking hebben op het vakgebied Marketing, Public Relations en/of Communicatie of een combinatie hiervan.

1. Advies en Projecten

Voorbeelden van projecten kunnen zijn

 • begeleiden en afwikkelen van een reorganisatie of organisatieveranderingen,
 • begeleiden en implementeren van een centralisatie van HR, bijvoorbeeld met het inrichten van HR Servicedesk/Shared Service Center,
 • oplossen van individuele case zoals bij ontslag, langdurige ziekte of een conflict,
 • een bijdrage leveren aan processen zoals Performance Management, Employee Development of Succesion Planning,
 • het coördineren, optimaliseren en uitvoeren van recruitmentactiviteiten,
 • vormgeven of verdere implementatie van effectief ziekteverzuimbeleid,
 • het verrichten van intern onderzoek, bijvoorbeeld naar medewerkerstevredenheid,
 • het maken of actualiseren van arbeidsvoorwaardenbeleid in de vorm van bijvoorbeeld een Personeelshandboek,
 • het opzetten en/of invoeren van een opleidingsplan,
 • het beschrijven van de processen en/of procedures binnen de afdeling HRM,
 • het adviseren van management over arbeidsrechtelijke zaken,
 • Het adviseren van management en medewerkers over HR zaken zoals instroom, formatiebepaling, verzuim, ontwikkeling, ontslag, etc.

 

2. Interim personeelsadvies- of management

Naast het uitvoeren van projectmatige opdrachten, heeft Ilona Kampes Projecten en Advies ruime ervaring op het gebied van interim management. Bijvoorbeeld als interim HR-manager of -adviseur voor tijdelijke vervanging van een vaste medewerker tijdens bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap of wegens extra werkzaamheden door bijvoorbeeld een reorganisatie.

3. Werving en bemiddeling van (interim) HR professionals

Bent u op zoek naar een (interim) HR professional? Ilona Kampes Projecten en Advies heeft een breed netwerk en kan u ondersteunen bij  de bemiddeling en het invullen van vacatures of tijdelijke (freelance) opdrachten op HR gebied.